W piątek 7 czerwca w Białym Spichlerzu w Słupsku odbyła się piękna uroczystość podsumowania V Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży "Witkacy. Napisane dzisiaj" organizowanego przez naszą szkołę i Międzynarodową Organizację Soroptimist International.
Dziękujemy młodym literatom z całej Polski za wspaniałe utwory i przyjazd do Słupska na konkursową galę. Wszystkim uczestnikom uroczystości kłaniamy się nisko za stworzenie atmosfery pełnej radości i mnóstwa pozytywnych emocji.
Szczególnie gorąco dziękujemy Pani Prezydent Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej za niezwykłe ciepło okazane naszym młodym twórcom, dodające im skrzydeł i przytulenie, docenienie pracy ich opiekunów i nauczycieli, oraz panom:
prof. dr. hab. Danielowi Kalinowskiemu za brawurowo dowartościowujące omówienie tegorocznych utworów,
doc.dr. inż. Markowi Średniawie za fantastyczny wykład „Dwaj panowie W. - Witkacy i Warhol”.
Marzena Wolska – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku
Barbara Studzińska – wiceprezydentka słupskiego Klubu Soroptimist International.
Maria Pietryka-Małkiewicz – koordynatorka konkursu