ZAJĘCIA KLAS CZWARTYCH NA PŁYWALNI

 

 

ZAJĘCIA   KLAS   CZWARTYCH   NA   PŁYWALNI

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ  -  WTOREK

    KLASA

 GODZINA  
WYJAZDU

          CZAS 
TRWANIA 
ZAJĘĆ

  GODZINA POWROTU

              UWAGI

  IVe II językowa

  5. lekcja

        11.25

   11.45 – 12.15

  12.45

Uczniowie pod opieką nauczyciela WF
schodzą do szatni o godz. 11.20.
Po basenie gr. II kl. IV e ma dalsze lekcje.

 IVe I językowa /
 IV b

  5 i 6 lekcja

       11.55

    12.15 – 12.45

  13.20

Przed wyjazdem, od godz. 11.45 do 11.55, uczniowie
czekają w szatni pod opieką p. M. Kasprowicz.
Kl. IV b i gr. I kl. IV e po basenie mają dalsze lekcje.
Po powrocie z basenu od 13.20 do 13.30  opiekę nad tymi uczniami sprawuje s. Marlena.

 IVD /  IVC
 I językowa

  6. lekcja

       12.25

     12.45 – 13.15

 13.50

Uczniowie pod opieką p. M. Daglis schodzą do szatni
o godz. 12.20. Kl.
IV d i gr. I kl. IV c
po basenie kończą lekcje. 

 IVF /  IVC 
II językowa

 6 i 7 lekcja

       12.55

    13.15 – 13.45

14.20

Przed wyjazdem, od godz. 12.45 do 12.55,
uczniowie czekają w szatni pod opieką p. B. Dożynkiewicz.
Gr. II kl. IV c po basenie kończy lekcje.
Kl. IV f po basenie ma dalsze lekcje
i czeka w szatni pod opieką
p. B.Dziubałtowskiego do godz. 14.25.

 IVA

  7 lekcja

       13.25

     13.45 – 14.15

  14.50

Uczniowie pod opieką s. Marleny schodzą do szatni
o godz. 13.20. S. Marlena zaprowadza ich do autokaru,
odbiera z autokaru uczniów gr. I kl. IV e
i kl. IV b. Przyprowadza ich do szkoły
i sprawuje nad nimi opiekę do godziny 13.30.
Kl. IV a po basenie kończy lekcje.

 

ZAJĘCIA   KLASY  VII A  i VIII A SPORTOWEJ  -  GRUPA  O  PROFILU  PŁYWANIE

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA PŁYWALNI

DZIEŃ

GODZINA WYJAZDU

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

GODZINA POWROTU

UWAGI

PONIEDZIAŁEK

10.55

11.15 – 12.15

12.45

Przed wyjazdem, od godz. 10.45 do 10.55 uczniowie przebywają
w szatni pod opieką
p. I. Zdanowicz

WTOREK

10.55

11.15 – 12.15

12.45

Przed wyjazdem, od godz. 10.45 do 10.55 uczniowie przebywają
w szatni pod opieką
p. P. Maksysko

PIĄTEK

10.55

11.15 – 12.15

12.45

Przed wyjazdem, od godz. 10.45 do 10.55 uczniowie przebywają
w szatni pod opieką
p. I. Zdanowicz

 

 

 

Na zajęcia na pływalni należy zabrać:

                                  

 

- czepek podpisany imieniem dziecka (najlepiej flamastrem wodoodpornym)

-klapki
-ręcznik
- strój kąpielowy
-mydło