WYPRAWKA SZKOLNA na rok szkolny 2023/24   więcej

 

POMOC FINANSOWA W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

Rodzice uczniów będący w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się  o pomoc w postaci:

·         stypendium szkolnego;

·         dofinansowania podręczników;

·         obiadów refundowanych przez MOPR.

 

 

 * STYPENDIUM więcej>>>

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE  ORAZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁUPSKU więcej>>>