Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że ukazało się Zarządzenie nr 36/E/2024 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z nim.

https://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/38724.html 

Jednocześnie informuję, że rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące zasad rekrutacji elektronicznej zamieszczone zostaną w terminie późniejszym.

Z wyrazami szacunku
Marzena Wolska
Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3
w Słupsku