"ŚWIETLIK"- super wyróżnienie


W świetlicy ogłoszony jest całoroczny konkurs pn. SUPER ŚWIETLIK
wyróżnienie może być przyznane uczniowi, który w ciągu całego roku szkolnego został nagrodzony ośmioma czerwonymi kropeczkami - świetlikami
wyróżnienie ma formę dyplomu i nagrody rzeczowej - uczeń otrzymuje je na uroczystym zakończeniu roku szkolnego
poza wyróżnieniem SUPER ŚWIETLIK przyznane zostanie WZOROWY ŚWIETLIK, które przebiega w czterech kategoriach:
  • Aktywny Świetlik
  • Świetlik Czyścioszek
  • Mały behapowiec
  • Kulturalny Świetlik
obok kropeczek wychowawca świetlicy odnotowuje również działania ucznia, wstawiając obok nazwiska odpowiednią literkę
określającą kategorię WZOROWEGO ŚWIETLIKA.
 • Aktywny Świetlik
1. Chętnie bierze udział w konkursach organizowanych w świetlicy.
2. Bierze aktywny udział w zabawach i grach.
 • Świetlik Czyścioszek
1. Zawsze sprząta po sobie.
2. Zawsze odkłada rzeczy na miejsce.
3. Pomaga w sprzątaniu świetlicy.
4. Myje ręce przed jedzeniem.
 • Mały Behapowiec
1. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
2. Używa przyborów szkolnych, gier i zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Nie biega po świetlicy.
4. Prawidłowo siedzi na krześle.
5. Je śniadanie w wyznaczonym miejscu.
 • Kulturalny Świetlik
1. Zawsze używa zwrotów grzecznościowych.
2. Szanuje wszystkie przybory, gry i zabawki.
3. Nie hałasuje.
4. Kulturalnie zachowuje się w stołówce szkolnej