W konkursie na scenariusz lekcyjny z wykorzystaniem multimediów, organizowanym przez Związek Cyfrowa Polska, wzięło udział wielu nauczycieli z różnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Słupsku.

Celem konkursu było promowanie nowoczesnych technologii  w edukacji oraz wspieranie kreatywności nauczycieli w ich codziennej pracy dydaktycznej.

Nauczycielki naszej szkoły:

Pani Katarzyna Miszta i Pani Magdalena Wilkowska otrzymały nagrodę za innowacyjny scenariusz lekcji matematyki w klasach III. 

Pani Anna Kabatek i Pani Anna Leśniak - Kubicka zostały wyróżnione za scenariusz lekcji informatyczno-biologicznej. 

Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi na konieczność integracji nowoczesnych technologii w polskich szkołach i podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli​.

Gratulujemy!