8 i 9 listopada uczniowie klas I-III uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pn.  „Śniadanie daje moc” organizowanej w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Akcja miała na celu zwiększanie świadomości na temat zdrowego
odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Wspólnie przygotowany i spożyty posiłek połączony był z przypomnieniem zasad racjonalnego odżywiania i konieczności stosowania  diety bogatej w różnorodne składniki pokarmowe. W przygotowaniach uczestniczyli rodzice uczniów, którzy pomogli zgromadzić niezbędne produkty i przygotowali zdrowe słodkie niespodzianki.