We wrześniu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku wzięli udział w akcji charytatywnej "Dar serca dla Alberciaków". Zebrano proszki do prania i inne drobne artykuły higieniczne, które dostarczono do Domu Brata Alberta w Słupsku. Uczniowie spisali się na medal.

W dniu 07.09 na słupskim stadionie odbyły się Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie. Naszą szkołę reprezentowało 12 osób. Wybitne wyniki osiągnęli Igor Gołaszewski skok w dal 2 m, bieg na dystansie 60 m - 2 m, oraz Amelka Kaniowska skok wzwyż 1 m. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami oraz prezentami z niespodzianką.

Szanowni Rodzice!
Rusza program „Gorący posiłek w szkole i domu”. Zgodnie z jego założeniami Państwa dzieci mają możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w ciągu dnia na terenie szkoły.

Uwaga! Korzystanie z oferty jest dobrowolne i odpłatne.

Tym posiłkiem będzie zupa z wkładką, a rodzic poniesie tylko koszt „wsadu do kotła” w kwocie: 4,40 zł (słownie: cztery złote i czterdzieści groszy).
Szczegółowe zasady korzystania z programu znajdują się w Regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka 
w Słupsku zamieszczonym na stronie szkoły.

Podstawą korzystania z posiłków przez ucznia w stołówce jest złożenie przez jego rodziców/opiekunów prawnych deklaracji korzystania z posiłków w postaci Oświadczenia rodzica, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Rodzic będzie mógł zrezygnować z posiłku, składając Oświadczenie rodzica o rezygnacji z posiłku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Powstanie zaległości w dokonywaniu opłat przez rodziców ucznia / opiekunów prawnych za conajmniej 1 okres rozliczeniowy (1 miesiąc) skutkować będzie, bez odrębnego wezwania, brakiem wydawania posiłków uczniowi do czasu ich uregulowania.


Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku.


                                                                                                                              Z wyrazami szacunku
                                                                                                                  Marzena Wolska – dyrektor szkoły

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ więcej

* Zarządzenie z dnia 01.09.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w SP 3 więcej

* OŚWIADCZENIE RODZICA  więcej

* OŚWIADCZENIE RODZICA O REZYGNACJI Z POSIŁKU więcej

 

 004

 

 * PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA więcej

* ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 
W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEG
O
więcej