Dni Bezpiecznego Internetu
W najbliższym tygodniu obchodzimy w naszej szkole Dni Bezpiecznego Internetu. Proponujemy włączenie się do akcji poprzez udział w:
poniedziałek – Loteriadzie,
środę – Paczkomacie z zadaniami, który będzie stać na II piętrze podczas długich przerw po 4 i 5 godzinie lekcyjnej. (losujesz paczkę z dwoma zadaniami, następnego dnia przynosisz do p. A. Kabatek rozwiązane zadania zapisane na kartce i podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą. Za prawidłowe odpowiedzi otrzymasz 6 z informatyki).
Oprócz tego możesz wziąć udział w konkursie na edukacyjną grę planszową tematycznie związaną z bezpieczeństwem w Sieci.
Zasady konkursu:
- do wykonania jest gra planszowa,
- musi ona zawierać treści związane z bezpieczeństwem w Internecie,
- zespół przygotowujący grę może liczyć od 2 do 4 osób z klas 6 – 8,
- prace należy oddać do 4 marca tego roku do p. A. Kabatek,
- przy ocenie prac uwzględniane będą: zawartość merytoryczna, pomysłowość, estetyka, atrakcyjność gry.
Nagroda – 6 z informatyki.

Bieg Pączka

8 lutego w Gminie Kobylinica, odbył się kolejny Bieg Pączka. Nie mogło nas zabraknąć!. Było smacznie i na sportowo!. Wybiegane i spalone kalorie po przepysznych pączkach.

Zabawa karnawałowa

Przed feriami uczniowie klas starszych bawili się na dyskotece karnawałowej zorganizowanej przez SU. Nie brakowało ciekawych przebrań.

Pogadanka z policjantami o bezpiecznych feriach

Przed feriami odbyło się spotkanie uczniów klasy 1d i 1a (17 stycznia i 25 stycznia) z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego – młodszym aspirantem Małgorzatą Podedworną i aspirantem sztabowym Jackiem Chabrosem. Policjanci przeprowadzili pogadankę na temat zachowania zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.  Zwrócili uwagę na formy spędzania czasu wolnego w taki sposób, aby uniknąć wszelkich zagrożeń. Podczas prelekcji uczniowie byli bardzo zainteresowani  tematyką zajęć, chętnie brali udział w dyskusji.

Eduball
17 stycznia na dużej sali gimnastycznej odbyła się lekcja otwarta dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dotycząca gier i zabaw z wykorzystaniem piłek „Eduball”.
Lekcję przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego, a uczestniczyli w niej uczniowie klasy 2b wraz z wychowawczynią P. Wiolettą Knapą-Przedborską.
Koncepcja zajęć ruchowych z piłkami Eduball zakłada doskonalenie nie tylko umiejętności ruchowych czy kształtowanie zdolności motorycznych, ale przede wszystkim wybranych kompetencji kluczowych jak: czytanie, pisanie i rachowanie. A wszystko to odbywa się podczas zabawy, bo „Bawiąc – uczę się”.
W lekcji wzięli również udział rodzice, za co serdecznie dziękujemy.