Andrzejki

30 listopada to dzień wróżb i czarów w klasach I-III. W klasach 4-8 odbyła się Dyskoteka Andrzejkowa. Szkoła to nie tylko nauka, ale również świetna zabawa!!!

Kwalifikacje zawodowe

23 listopada uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych podczas których zgłębili wiedzę na temat kwalifikacji. Dowiedzieli się o Europejskiej Ramie Kwalifikacji, Polskiej Ramie Kwalifikacji, kwalifikacjach rynkowych oraz sposobach nabywania kwalifikacji i certyfikatów. Mieli możliwość bliższego zaznajomienia się ze sposobami nabywania ich oraz możliwościami zatrudnienia dotyczącymi np. druku 3D. Podczas warsztatów zostały też poruszone zagadnienia dotyczące kwalifikacji kucharza, pracownika zajmującego się stolarką budowlaną. Rozmowy uczniów z osobami prowadzącymi warsztaty przybliżyły sposoby samorozwoju, a także wskazały możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w różnych zawodach.

Nasza drużyna
Przez kolejne dwa czwartki, 9 i 16 listopada, nasi uczniowie rywalizowali w zawodach tenisa stołowego w ramach Słupskiej Olimpiady Młodzieży. W roczniku dzieci młodszych dziewczęta  zajęły III miejsce a chłopcy  IV. Jeśli chodzi o rocznik starszy, dziewczęta zajęły III miejsce, natomiast chłopcy byli blisko zwycięstwa całego turnieju, ulegli minimalnie zespołowi z SP4, zajmując tym samym II miejsce . Skład drużyn: Martna Griechen kl.5b, Sara Raubo kl. 6b, Filip Luhm kl. 4a, Igor Gołaszewski kl.6d, Sara Bogdanowicz kl.7d, Hania Brac kl.8b, Samuel Zaremba kl.8b, Marek Żołecki kl.7e i Staś Burda kl.7e.
Gratulacje dla wszystkich zawodników za ogromne zaangażowanie w treningi, serce do walki i godną postawę sportowca.

Umowa patronacka

II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku podpisało umowę o współpracy z SP3 i SP8. Licealiści pomogą w nauce swoim młodszym kolegom i koleżankom.

 

Od 15 listopada 2023r. do 22 grudnia 2023r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka   w Słupsku realizowany jest dla uczniów klas I- VIII projekt pod nazwą Co dzień lepsi, co dzień silniejsi”.

Celem projektu jest wzmacnianie wśród uczniów SP-3 w Słupsku kompetencji społeczno-emocjonalnych:

 • budowanie pozytywnego wizerunku samego siebie,
 • zrozumienie sensu i ważności emocji,
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami,
 • obniżanie poziomu stresu, radzenie sobie z nim,
 • kształtowanie społecznie akceptowanych form porozumiewania się,
 • nauka zachowań asertywnych,
 • nauka konstruktywnego porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów rówieśniczych,
 • radzenie sobie z presją grupy rówieśniczej,
 • minimalizowanie napięcia emocjonalnego,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań artystycznych,
 • kształtowanie umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego czasu (relaks, rozwijanie pasji, czas spędzony z bliskimi oraz rówieśnikami w kontraście ( w kontrze) do czasu spędzanego w nieformalnych negatywnych grupach, nie stroniących czasem od używek.

W ramach projektu organizowane są dwa rodzaje zajęć:

 • „Karuzela emocji” prowadzone przez Monikę Walczak i Monikę Gatz
 • „Moc sztuki” prowadzone przez Alicję Skrzypińską i Wiolettę Knapa-Przedborską.

Zadanie jest realizowane dzięki współpracy SP-3 z Miastem Słupsk; współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.