W październiku uczniowie klas drugich uczestniczyli  w zajęciach przyrodniczych, podczas których rozpoznawali części jadalne roślin. Warzywa przyniesione przez dzieci ułatwiły uczniom to zadanie.