Zajęcia pozalekcyjne 2022/2023
( drugi semestr)

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

L.p.

Rodzaj prowadzonych zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciel prowadzący

Miejsce

(gabinet)

Termin

Koło/PPP

Ilość godz.

1.

Koło chemiczne 

p. Joanna Rudzińska 

206 

wtorek
14.35 - 15.20
po 06.03.2023 

k oło

 1 h 

2. Koło biologiczno - geograficzne p. Janina Stanisławska   ponioedziałek
8.55 - 9.40
wtorek
14.35- 15.20
środa 8.00-8.45
  3h
3. Koło języka angielskiego     czwartek
14.35 - 15.20
  1h

4.


Innowacja "Urwisy"- zajęcia wokalne dla klas IV - VIII

p. Ewa Chowaniec 

wtorek
14.35-15.20
środa
14.35 - 16.05 

inn.

3 h

5.

Koło biologiczne 

p. Anna Majchrzak 

203 

piątek
14.25 - 15.10 

koło

1 h

6.

Koło historyczne

p. Magdalena Szumiło

204

czwartek
 13.30 – 14.25

koło

1 h

7.

Innowacja - "Pomagajmy pomagać" - wolontariat dla klas 4a i 4b

p. Justyna Suruło

110

poniedziałek
14.35 – 15.20

inn.

1 h

8.

Innowacja - Nauka języka rosyjskiego jako języka nowożytnego dla początkujących (klasy 4-8)

p. Aneta Mialik

111

czwartki
13.40 – 14.25

inn.

1 h

9.

Wychowanie fizyczne z AWF

p. Mariola Szeremeta

sala gim.

wtorek

15.30– 17.40    

 

2 h 

10.

Wychowanie fizyczne z AWF

 

 p. Mariola Szeremeta

sala gim.

 

2 h

11.

Zajecia ogólnorozwojowe i gry zespołowe

 

p. Iwona Miąskiewicz

 

sala gim.

poniedziałek
16.00 – 17.00

środa
16.15 - 17.15

SKS

2h

12.

Gry zespołowe chłopców

p. Piotr Maksyśko

sala gim.

 

SKS

2h

 

 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

 

L.p.

Rodzaj prowadzonych zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciel prowadzący

Miejsce

(gabinet)

Termin

Koło/PPP

Ilość  godz.

1.

Zespół wyrównawczy: j. polski

 kl. 7

p. Małgorzata Kuśmierczyk

108

wtorek
13.40 – 14.25

1h

2.

Zespół wyrównawczy: j. polski

 kl. 6

p. Dorota Jankowska

208

wtorek
14.30 – 15.15

1h

3.

Zespół wyrównawczy: j. polski

kl. 4

p. Justyna Suruło

110

poniedziałek
13.40 – 14.25

1h

4.

Zespół wyrównawczy: matematyka

kl. 4

p. Joanna Schulz

103

środa
14.35 – 15.20

1h

5.

Zespół wyrównawczy: matematyka

kl. 7

p. Joanna Schulz

103

czwartek
14.35 – 15.20

1h

6.

Zajęcia wyrównawcze: matematyka

kl. 6

p. Anna Tomaszewska

101

wtorek
13.40 – 14.25

1h

7.

Zespół wyrównawczy: matematyka

kl. 5

p. Anna Perszko

101

środa
8.00 – 8.45

1h

 

 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

 

Lp.

Rodzaj prowadzonych zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciel prowadzący

Miejsce

(gabinet)

Termin

Koło/PPP

Ilość  godz.

2.

Zajęcia rozwijające biologiczno - geograficzne

p. Janina Stanisławska

poniedziałek 8.00 - 9.40 

wtorek 14.35 - 15.20

środa 8.00 - 8.45 

3.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki


p. Dorota Sasiuk

 

wtorek
13.40 - 14.25 

1h

4.

Koło plastyczne dla klas 4 - 6

p. Wioletta Małachowska

    109

poniedziałek 13.30 – 15.20

wtorek 13.30 - 14.25

2h

5.
Koło geograficzne dla klas 5 - 6

p. Irena Korczyńska     201              wtorek
         8.00 - 8.45
1h
6. Wychowanie fizyczne z AWF p. Mariola Szeremeta sala gim.         czwartek
        12.45 - 14.25
2h