Rok szkolny 2023/2024 

Proponujemy naszym dzieciom udział  w zajęciach pozalekcyjnych  :    

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA
UCZNIÓW W KLASACH I-III

 

 

L.p.

Rodzaj prowadzonych zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciel prowadzący

Miejsce

(gabinet)

Termin

Koło/PPP

Ilość godz.

1.

Matematyka jest wszędzie” – przygody pierwszoklasistów
z matematyką – dla klasy 1a

p. Anna Staszyńska

12

środa
8.55-9.40

Inn.

 1 h 

2.

,,Ekologia w plastyce’’ – dla klasy 3c

p. Magdalena Wilkowska

8

piątek

13.40-14.25

Inn.

1h

3.

Zajęcia rozwijające z ed. polonistycznej – dla klasy 3c

p. Magdalena Wilkowska

13

czwartek

9.40-10.35

PPP

1h

4.

„ Raz, dwa, trzy zagraj ze mną Ty - analogowe gry
w szkole” – dla klasy 3a

p. Anna Pluto-Prondzińska

12

wtorek

13:40-14:25

inn

1h

5.

„Granie nie tylko na ekranie” -dla klasy 2d

 

p. Anna Boczkowska

biblioteka

poniedziałek

11.45-12.30

inn

1h

6.

„Bajkowe bajanie” – dla klasy 2b

p. Wioletta Knapa- Przedborska

12

wtorek

12.45- 13.30

inn

1h

7.

„ARTYSTYCZNE WYZWANIA

- rozwijanie uzdolnień recytatorskich
i plastycznych uczniów klasy 2a”

p. Renata Bugiel

6

środa

8.55-9.40

inn

1h

8.

Koło plastyczne dla klas 1-3

p. Wioletta Knapa- Przedborska

11

wtorek

13.40 -14.25

koło

1h

9.

„MALI ARTYŚCI” – rozwijanie kreatywności w edukacji wczesnoszkolnej poprzez sztukę – dla klasy 2c

p. Marlena Górecka

11

raz w miesiącu

w ramach zajęć

inn

1h

10.

Talent mam, wszystko zrobię sam – dla klasy 1b i 1c

p. Agata Andrzejczak

p. Monika Witkowska

1

poniedziałek

13.40 – 14.25

inn

1 h

11.

Innowacja „Jak wydostać się z trzeciej klasy? - Escape Room

w edukacji szkolnej” – dla klasy 3b

p. Katarzyna Miszta

9

poniedziałek

12.45-13.30

inn

1h

12.

Koło sportowe - WF Z AWF „Aktywny powrót uczniów do szkoły”

p. Madalena Wilkowska

p. Anna Pluto-Prodzińska

Duża

s.gimn.

wtorek

15.20-16.05

(do końca listopada 2023 r.)

koło

1h

13.

Koło sportowe dla klas 1-3

p. Magdalena Wilkowska

mała

s.gimn.

środa

12.45-13.30

koło

1h

 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

L.p.

Rodzaj prowadzonych zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciel prowadzący

Miejsce

(gabinet)

Termin

Koło/PPP

Ilość  godz.

1.

Dodatkowy język polski dla obcokrajowców

p. Magdalena Wilkowska

6

8

8

6

poniedziałek

8.55-9.40

wtorek

13.40-14.25

14.35-15.20

środa

13.40-14.25

14.35-15.20

czwartek

8.55-9.40

PPP

1h

2h

2h

1h

2.

Dodatkowy język polski dla obcokrajowców

p. Agata Andrzejczak

7

poniedziałek

12.45-13.30

wtorek

11.45-12.30

środa

11.45- 12.30

12.45-13.30

czwartek

11.45-12.30

piątek

11.45-12.30

PPP

1h

1h

2h

1 h

1h

3.

Zespół wyrównawczy z j. polskiego dla klasy 2a i 2 c

p. Renata Bugiel

6

czwartek

8.55-9.40

PPP

1h

4.

Zespól wyrównawczy z j. polskiego dla klasy 2b i 2 d

p. Anna Boczkowska

9

czwartek

11.45-12.30

PPP

1 h

5.

Zespół wyrównawczy z matematyki dla klas 2

p. Anna Boczkowska

9

czwartek

13.40 -14.25

PPP

1 h

6.

Zespół wyrównawczy dla klasy 3b

Katarzyna Miszta

13

środa

11.45-12.30

PPP

1h