erasmus1szeroki

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka
w Słupsku uzyskała dofinansowanie w kwocie 21 210 euro i realizować będzie projekt „ More Successful Students with ICT”.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, a partnerami projektu są Turcja, Włochy, Niemcy oraz Polska.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie stosowania TIK poprzez udział w cyklu szkoleń dotyczących podstawowych programów komputerowych (MS Office, PowerPoint, Movie Maker, Prezi) oraz poprawa zdolności językowych.

 Na początku projektu w szkołach zostaną wybrani uczniowie spełniający wymagane kryteria udziału. Określone w drodze eliminacji grupy uczniów wezmą udział w wybranym szkoleniu ICT
w trakcie realizacji projektu. Każde szkolenie zakończy się wypracowaniem wymaganego produktu, m.in. projektu ulotki informacyjnej o narodowych grach i zabawach danego kraju. Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat, a autorzy najlepszych prac będą mieli szansę wziąć udział w jednym z wyjazdów w ramach mobilności uczniów i nauczycieli. Tam, będą musieli zaprezentować swoją pracę oraz przedstawić grę uczniom z innych krajów.

 

* REGULAMIN MOBILNOŚCI W PROJEKCIE więcej

* REZULTATY PROJEKTU ERASMUS+ więcej

* OPIS SZKÓŁ więcej

* REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU   więcej

* WYNIKI KONKURSU NA LOGO PROJEKTU więcej

* Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w Szkole Podstawowej Nr 3
w Słupsku
więcej

* WYMIANA UCZNIOWSKA W NEAPOLU więcej

* Druga międzynarodowa wymiana uczniów w ramach realizacji projektu "More Successful Students with ICT więcej

Spotkanie projektowe w Turcji

Konkurs PREZI - program Erasmus+

 

Trzecia Międzynarodowa Wymiana Uczniowska w Turcji

Luty 2018 – Czwarte Międzynarodowe Warsztaty ICT – Movie Maker

Kwiecień 2018 – Czwarta Międzynarodowa Wymiana Uczniowska w Niemczech