Komputer dla każdego ucznia. Kiedyś odległe marzenie, teraz rzeczywistość w naszej szkole.

Jako jedna z 24 szkół woj. pomorskiego przystąpiliśmy do pilotażowego projektu rządowego „Cyfrowa szkoła”. W ramach projektu otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt komputerowy. Dzięki temu powstały dwie nowe pracownie multimedialne. W każdej z nich znajduje się 26 laptopów, projektor multimedialny, ekran, mobilny wizualizer oraz inny niezbędny sprzęt. Zapewnia to komfort pracy naszym dzieciom
 i nauczycielom. Każdy uczeń ma do dyspozycji komputer, tym samym możliwość indywidualnej pracy w swoim tempie.

Dzieci ze skupieniem i dużym zaangażowaniem uczą się wykorzystując nowoczesne
i efektywne metody nauczania. Same wyszukują informacje, wykonują ćwiczenia, rozwiązują testy, piszą dyktanda online, tworzą mapy myślowe, grają w gry edukacyjne sprawdzające wiedzę
i umiejętności. Codziennością dla nich jest też korzystanie z tablicy multimedialnej, plansz interaktywnych, e-booków, doskonalenie logicznego myślenia i biegłości matematycznej
z „Matlandią”, czy też udział w lekcjach uatrakcyjnionych animacjami, filmami, prezentacjami, avatarami itp. Świetnie też radzą sobie w nowej dla nich sytuacji, jaką jest praca metodą projektów edukacyjnych. W szkole bardzo dobrze funkcjonuje też komunikacja nauczyciel–uczeń-rodzic, która przeniosła się
w wirtualną sferę.

Realizacja zajęć z użyciem nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnej, to dowód na to, że nasza szkoła „idzie
z duchem czasu”.