CZAROWALIŚMY Z BALTIE!

     Nasza szkoła miała zaszczyt gościć czeskiego programistę, P. Bohumira Soukupa.Gazeta Newsweek” uznała go za jednego z najlepszych informatyków na świecie . W 1993 r. utworzył on program komputerowyBaltazar”.
Pan Soukup, krok po kroku, ukazywał uczniom klas: II a, V a i klas VI  możliwości SGP Baltie (graficznego języka programowania). Uczestnicy zajęć, z wielkim zapałem, za pomocą ciągu poleceń tworzyli motywy i sterowali obiektem na ekranie.
P. Bohumir przeprowadził również warsztaty dla nauczycieli i uczniów słupskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Spotkanie z „Twórcą” Baltie było interesujące i inspirujące zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli.