Międzynarodowa lekcja matematyki
- "Muzyka i teatr w nauczaniu matematyki"

W październiku2019 r. nauczyciele naszej szkoły polecieli na wymianę międzynarodową do Turcji, by wziąć udział w wymianie doświadczeń z zakresu nauczania matematyki przy pomocy muzyki
i elementów teatralnych. Zajęcia w języku angielskim prowadziła p.Irena Korczyńska oraz nauczyciele ze szkół z Turcji, Portugalii, Hiszpanii i Grecji.

 

Międzynarodowa lekcja matematyki.

W kwietniu 2019 r. podczas wymiany międzynarodowej w Grecji nauczyciele różnych krajów prowadzili dla uczniów międzynarodowe lekcje matematyki. 
Z naszej szkoły zajęcia prowadziła Pani Joanna Schulz.

 

 

Dzień liczby Pi

W naszej szkole i w szkołach partnerskich aktywnie obchodziliśmy "Dzień liczby Pi".

 

 

Pierwsze międzynarodowe projektowe spotkanie w Póvoa de Varzim
w Portugalii

            W dniach 8-11 stycznia 2019 r. odbył się pierwszy międzynarodowy wyjazd w ramach realizacji projektu ERASMUS+ M.A.T.H.S.: More Active Teachers With Happier Students.

            W spotkaniu wzięli udział nauczyciele sześciu krajów partnerskich biorących udział w w/w przedsięwzięciu: Portugalii, Turcji (2 szkoły), Hiszpanii, Polski i Grecji. Spotkanie prowadziła Pani Anabela Torre z Portugalii, będąca głównym koordynatorem projektu.

            W trakcie pierwszego dnia wizyty wszyscy uczestnicy spotkania przedstawili prezentacje dotyczące swojego kraju, miasta oraz systemu edukacji, a także programu matematyki w swoich państwach. Ustalili także daty kolejnych międzynarodowych spotkań projektowych, podział obowiązków i zadań związanych z programowaniem testu matematycznego, który zostanie stworzony przez nauczycieli poszczególnych szkół w trakcie najbliższych dwóch miesięcy.

            W kolejnym dniu wizyty wszyscy nauczyciele udali się do miejscowości Porto. Gospodarze oprowadzili uczestników wycieczki po tym pięknym mieście, leżącym nad Oceanem Atlantykiem. Wieczorem, podczas pożegnalnej kolacji osobom biorącym udział w realizacji projektu wręczono certyfikaty.

            Było to bardzo interesujące i twórcze spotkanie, dzięki któremu uczestnicy projektu poznali się wzajemnie i rozdzielili zadania na najbliższe dwa lata.