Warsztaty historyczne pn.:” Trudna sztuka pisania”

Dnia 9 maja 2017 r. w sali 206 odbyły się warsztaty historyczne dla uczniów i rodziców klasy 4b pn. „Trudna sztuka pisania”. Uczestnicy zajęć poznali dzieje pisma, począwszy od piktogramów, aż po pismo Wikingów. Sami mogli przekonać się jak trudną sztuką dla ludzi prehistorycznych
i starożytnych było pisanie. Dzieci i ich rodzice spróbowali swoich sił w tworzeniu piktogramów na prowizorycznej skale, którą zastąpiła  kartka. Trudność polegała na tym, że należało przekazać informację rysunkiem . Za pomocą pasteli i zmiętej kartki uczestnicy mieli namalować obraz polowania na mamuta. Kredkę należało trzymać tak, jak to robiła małpa człekokształtna. Następnie w plastelinie  za pomocą wykałaczki wyciskano pismo klinowe, stosowane w starożytnej Mezopotamii. Pisanie i odczytywanie hieroglifów  było fajną zabawą dla dzieci. Za pomocą pisma runicznego Wikingów- futhark, napisały swoje imię i nazwisko. W trakcie wykonywania poszczególnych zadań prowadzący nauczyciel obliczał czas trwania każdego zapisu, a następnie porównywał z czasem pisma polskiego. Jak można się domyśleć, język polski wygrał z prehistorią
i  starożytnością na każdym kroku. Pisanie w rodzimym języku okazało się łatwiejszym i szybszym zadaniem dla dzieci i rodziców. Polszczyzna została doceniona. Dla wszystkich warsztaty okazały się świetną zabawą i jednocześnie nauką.

 

 

 

WARSZTATY MATEMATYCZNE „WAŻYMY I W SKLEP SIĘ BAWIMY”

 

W miesiącu kwietniu i maju odbywały się w naszej szkole warsztaty matematyczne, podczas których dzieci sprzedawały ciasta własnego wypieku. Uczniowie ważyli, przeliczali wartość towaru i określali wysokość reszty. Udało mam się wypożyczyć ze słupskiego Urzędu Miar prawdziwe wagi wraz
z odważnikami, co na pewno uatrakcyjniło zabawę. Była to okazja do wykorzystania wiedzy zdobytej w czasie zajęć, w praktyce, w nawiązaniu do sytuacji z życia codziennego. Biorąc czynny udział w kiermaszu uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę, łatwiej dostrzec i zrozumieć fizyczne
i matematyczne prawidłowości, przyswoić jednostki masy, doskonalić umiejętności związane z działaniami na ułamkach dziesiętnych.Realizując warsztaty matematyczne przyświecały nam słowa Konfucjusza: Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem. Nasze zamierzenia sprowadzały się do tego, aby w możliwie jak najszerszy sposób uatrakcyjnić zagadnienia matematyczne.  Nauczanie poprzez doświadczenie przynosi zupełnie inne efekty niż bierne siedzenie w ławkach. Dlatego kwiecień i maj upłynął w naszej szkole na stymulowaniu sytuacji pozwalających na odkrywanie przez uczniów użyteczności matematyki oraz krzewieniu idei ciekawej i nieszablonowej matematyki. Rozwijaliśmy i kształtowaliśmy w uczniach umiejętności matematyczne, szukając takich rozwiązań, aby poprzez zabawę rozbudzać zainteresowania tym przedmiotem.

001matania 002matania

 004matania

005matania

 

 

Lekcja otwarta dla rodziców

Godzina wychowawcza 07.07.2017 r.

Temat : Jestem dobrym przyjacielem

Cele lekcji:

- dostrzeganie różnic miedzy koleżeństwem a przyjaźnią

- rozróżnianie cech dobrego kolegi i prawdziwego przyjaciela

- zdobycie wiedzy jak przyjaciel powinien się zachować w różnych sytuacjach oraz na temat przeszkód w budowaniu relacji z innymi

- kształcenie umiejętności współpracy w grupie

- integracja klasy

Praca w grupach (podzielenie klasy na 3 zespoły, wybór lidera).

Burza mózgów, prezentowanie pomysłów wszystkich grup, dyskusja.

Przebieg zajęć

  1. Wprowadzenie do tematu zajęć: sposób zachowania prawdziwych kolegów.
  2. Pytanie do uczniów: Jak rozumiecie słowo przyjaźń?
  3. Rozdanie uczniom arkuszy papieru i wykonywanie podanych zadań:

a) rysowanie krzyżówki ze swoich imion (na rozgrzewkę)

b) wypisywania na arkuszach cech dobrego kolegi oraz prawdziwego przyjaciela

c) wymienienia cech i zachowań które przeszkadzają w zdobyciu przyjaźni.

Przedstawienie swoich pomysłów przez liderów grup, następnie krótkie omówienie zagadnień przez nauczyciela i uczniów.

  1. Zadanie dla dzieci:

      a) powiedz coś miłego swojej koleżance, swojemu koledze

      b) wymień osoby które są dla Ciebie przyjaciółmi.

      c) wręcz karteczkę z miłym słowem koleżance, koledze.

    5. Zadanie końcowe

Każdy uczeń kończy zdanie: Na dzisiejszych zajęciach zaskoczyło mnie to, że ...

001przyirena 002przyirena

003przyirena 004przyirena

005przyirena

 

 

LEKCJA OTWARTA

OPRACOWANIE INSTRUMENTALNE PIOSENKI pt. MARRY MA OWIECZKĘ

            25 maja 2017 odbyła się lekcja otwarta muzyki w kl. IVd. W zajęciach uczestniczyło 19 uczniów i 23 rodziców. Podczas lekcji nastąpiło utrwalenie wiadomości z poprzednich lekcji
o polskich tańcach narodowych. W nawiązaniu do nich zaprezentowano piosenkę w repertuaru dziecięcego spoza naszego kręgu kulturowego. Dzieci doskonaliły umiejętność czytania i pisania nut w zakresie gamy C-dur oraz umiejętność posługiwania się instrumentem. Zadaniem uczniów było określenie cech charakterystycznych utworu zaprezentowanego przez nauczyciela, zaśpiewanie piosenki oraz odczytanie partytury do piosenki "Marry ma owieczkę". Efektem końcowym było zagranie a vista na flecie prostym materiału dźwiękowego piosenki
(co w terminologii muzycznej oznacza pierwsze wykonanie utworu bez przygotowania, czyli bez wcześniejszego zaznajomienia się z zapisem nutowym tego utworu) .

            Lekcji towarzyszyły ogromne emocje uczniów. Dzieci chciały jak najlepiej zaprezentować się przed rodzicami. Zgłaszały swoje zaniepokojenie przed lekcją. Z tego powodu dobrano taki repertuar, który wynikał z podstawy z programowej i rozkładu materiału nauczania w kl. IV,
a jednocześnie gwarantował uczniom sukces. Wysiłek uczniów został nagrodzony pozytywnymi ocenami oraz brawami rodziców.

0014dewa

 

 LEKCJA OTWARTA

Pole figury

15 maja 2017 odbyła się lekcja otwarta matematyki. W zajęciach uczestniczyło 21 uczniów klasy V b oraz przedstawiciele szkół z Niemiec, Turcji i Włoch biorących udział w międzynarodowej wymianie uczniów w ramach realizacji projektu "More Successful Students with ICT", Erasmus+.

Podczas lekcji nastąpiło przypomnienie wiadomości  z klasy 4. Co to znaczy zmierzyć pole figury? Czy pole figury musi być wyrażone liczbą naturalną? Jakie znacie jednostki pola? Uczniowie wypełniali wnętrza umieszczonych na tablicy figur kwadratami jednostkowymi. Ochotnicy obliczali ich pola,  a następnie  samodzielnie odkrywali wzory na pole kwadratu i prostokąta.

W celu lepszego zrozumienia podstawy geometrii, wskazywaniu równości pól wielokątów uczniowie korzystali z Tangramu, klasycznej chińskiej układanki logicznej. Zadaniem uczniów było ułożenie zadanej figury, podanie nazw figur geometrycznych, które są poszczególnymi tanami, przypomnienie ich własności. Efektem końcowym było wymyślenie historyjki tangramowej na wzór opowiadania „Three pigs, one wolf and seven magic shapes” przedstawionej za pomocą prezentacji multimedialnej i ukazanie jej w formie plakatu. Uczniowie rozwijali w ten sposób wyobraźnię przestrzenną, uczyli się kreatywnego i twórczego myślenia, ćwiczyli koncentrację, spostrzegawczość i cierpliwość w dążeniu do celu. Ćwiczenie uświadamiało uczniom fakt, że pole układanych figur jest cały czas takie samo pomimo najróżniejszych kształtów i jest równe polu wyjściowego kwadratu tak długo, jak długo używane są wszystkie elementy tangramu.

Podczas zajęć uczniowie mogli się przekonać, że matematyka to nie tylko liczby i zadania tekstowe, ale także dziedzina, w której można się dobrze bawić. Na pożegnanie wręczyli gościom pamiątkowe prezenty, grę Tic, Tac, Toe, wykonaną na zajęciach dodatkowych.

001pole

 002pole

003pole 

004pole

005pole

006pole