kamera
W Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka
w Słupsku zainstalowane są kamery monitoringu celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
i pracownikom oraz ochronie mienia.