Szanowni Rodzice!
Rusza program „Gorący posiłek w szkole i domu”. Zgodnie z jego założeniami Państwa dzieci mają możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w ciągu dnia na terenie szkoły.

Uwaga! Korzystanie z oferty jest dobrowolne i odpłatne.

Tym posiłkiem będzie zupa z wkładką, a rodzic poniesie tylko koszt „wsadu do kotła” w kwocie: 4,40 zł (słownie: cztery złote i czterdzieści groszy).
Szczegółowe zasady korzystania z programu znajdują się w Regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka 
w Słupsku zamieszczonym na stronie szkoły.

Podstawą korzystania z posiłków przez ucznia w stołówce jest złożenie przez jego rodziców/opiekunów prawnych deklaracji korzystania z posiłków w postaci Oświadczenia rodzica, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Rodzic będzie mógł zrezygnować z posiłku, składając Oświadczenie rodzica o rezygnacji z posiłku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku.


                                                                                                                              Z wyrazami szacunku
                                                                                                                  Marzena Wolska – dyrektor szkoły

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ więcej

* OŚWIADCZENIE RODZICA  więcej

* OŚWIADCZENIE RODZICA O REZYGNACJI Z POSIŁKU więcej