logobank

 

,,Czy duży, czy mały każdy może być doskonały” to program, w ramach którego zostaną przeprowadzone specjalistyczne zajęcia terapeutyczne wyrównujące szanse edukacyjne 24 uczniów klas I-III naszej szkoły.

Grant na realizację projektu w wysokości 4.500 zł został przyznany w ramach programu fundacji Banku Zachodniego WBK „Bank Dziecięcych Uśmiechów”. Zajęcia odbywać się będą do grudnia 2016 r. , w sześciu- czteroosobowych grupach.

Celem zajęć będzie usprawnienie zaburzonych funkcji u dzieci, umożliwienie poprawy wyników
w nauce oraz otwarcie uczniów na dalszą edukację.

O korzyściach jakie wynieśli z udziału w projekcie, uczniowie podzielą się w formie artystycznej refleksji, biorąc udział w konkursie plastycznym pn. „Moje szkolne sukcesy” oraz za pośrednictwem ankiety ewaluacyjnej.