A B C

 informacji o świetlicy szkolnej

 


  • Obejmujemy opieką dzieci z klas I – III 
  • Zapraszamy dzieci codziennie w godz. 6.30 – 16.30.
  • Funkcjonujemy w budynku klas młodszych.
  • Nabór do świetlicy dokonujemy poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” i złożenie jej u wychowawcy świetlicy. W pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci, których obydwoje rodzice pracują. 
  • Sala świetlicowa jest kolorowo i pomysłowo udekorowana oraz wyposażona w sprzęt, zabawki, gry, pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć. Organizujemy na terenie świetlicy okolicznościowe imprezy i uroczystości, zakupujemy upominki oraz nagrody dla uczniów biorących  udział w konkursach.
  • Mamy do swojej dyspozycji małą salę komputerową znajdującą się obok naszej sali świetlicowej. Korzystamy także z sal komputerowych w dużej szkole oraz z innych sal lekcyjnych.
  • Przy sprzyjającej pogodzie spędzamy czas na świeżym powietrzu bawiąc się na placu zabaw i na boisku szkolnym.
  • Oferujemy bogatą ofertę konkursów i imprez świetlicowych.
  • Uatrakcyjniając naszą ofertę zajęć realizujemy w tym roku szkolnym wspólnie z uczniami program innowacyjny pn.:

  "BEZPIECZEŃSTWO TO  PODSTAWA, WTEDY DOBRA JEST ZABAWA"- kształtowanie umiejętności uczniów na I etapie edukacyjnym w zakresie radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.