ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 2023/2024
 
 

 

L.p. PLAN DZIAŁAŃ TERMIN
1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno
- wychowawczych
01 września 2023 r.
2.
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2023 r. 
- 31 grudnia 2023 r.
3. Ferie zimowe 29 stycznia 2024 r.
- 11 lutego 2024 r.
4.
Wiosenna przerwa świąteczna
28 marca
-02 kwietnia 2024 r.
5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno
- wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

6. Ferie letnie 22 czerwca 2024 r. 
- 31 sierpnia 2024 r.

 

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
27 października 2023r., 2 listopada 2023 r., 3 listopada 2023r., 2 maja 2024r.,31 czerwca 2024r.
oraz 3 dni, w których w szkole będzie odbywał się egzamin ósmoklasisty
(14 maja 2024r., 15 maja 2024r., 16 maja 2024r.)