KODEKS DOBRYCH MANIER


Uczeń SP nr 3:


1. Jest kulturalny - używa zwrotów grzecznościowych oraz magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Nie używa wulgaryzmów.


2. Szanuje nauczycieli i innych pracowników szkoły. Grzecznie odnosi się do innych również po wyjściu ze szkoły.


3. Szanuje mienie szkoły, dba o porządek w klasie.


4. Stosuje się do szkolnych zapisów dotyczących stroju uczniowskiego.


5. Nie wszczyna bójek, a zaistniałe konflikty stara się rozwiązywać pokojowo.


6. Brzydzi się kłamstwem i niesprawiedliwością.


7. Jest tolerancyjny, szanuje poglądy innych.


8. Nie sięga po używki, narkotyki ani papierosy. Promuje zdrowy styl życia.


9. Daje dobry przykład innym i służy pomocą słabszym.


10. Godnie reprezentuje szkołę.