Spotkanie odbyło się w Turcji w grudniu 2017r. Celem zajęć projektowych była praca z programem Prezi. Uczniowie przedstawiali swoje prezentacje dotyczące doświadczeń i korzyści płynących
z udziału w projekcie Erasmus+. Prezentacje przygotowane zostały w języku angielskim.

W trakcie prezentacji uczniowie i nauczyciele dzielili się swoimi uwagami, pomysłami i problemami dotyczącymi pracy w programie Prezi.

Uczniowie brali udział w wielu wycieczkach edukacyjnych: wytwórni oliwy z oliwek, suszarni fig, wycieczce do Efezu, Parku Narodowego, Twierdzy w Kusadasi. Następnie w mieszanych grupach tworzyli kolejne prezentacje w programie Prezi, gdzie przedstawiali swoje wrażenia
z odwiedzanych miejsc. Zadanie miało na celu utrwalenie poznanej techniki obsługi programu.
Na zakończenie uczestnicy dokonali wspólnej prezentacji swoich prac.

Innym rodzajem zajęć dla uczniów były gry i zabawy rekreacyjne. Uczniowie rywalizowali
w mieszanych grupach w wielu zabawnych konkurencjach pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. Ćwiczenia pozwoliły na lepsze poznanie się uczniów krajów partnerskich, naukę współpracy w grupie oraz komunikację w języku angielskim.

W trakcie wizyty uczniowie brali także udział w specjalnych zajęciach plastycznych dotyczących malowania na wodzie techniką Ebru. Wykonywali w grupach wspólne prace pod opieką nauczyciela plastyki. Zasady dotyczące danej techniki uczniowie będą mogli przedstawić w swoich szkołach na zajęciach plastycznych.