Oczekiwane rezultaty:

*realizacja projektu pomoże zwiększyć kompetencje uczniów
w wykorzystaniu programów TIK w nauce i przyszłej pracy,
*uczniowie nabiorą pewności siebie w zakresie posługiwania się określonymi programami komputerowymi,
*
uczniowie podniosą swoje kompetencje w zakresie porozumiewania
się w języku angielskim,
*
zwiększy się motywacja uczniów do nauki i satysfakcja z osiąganych celów,
*
uczestnicy projektu nauczą się szacunku do innych ludzi, nie tylko lokalnie, ale na arenie międzynarodowej,
*
zwiększą się kompetencje społeczne i dojrzałość emocjonalna uczestników,
*
nauczyciele zwiększą swoją wiedzę technologiczną w teorii i praktyce
w nauczaniu TIK,
*
kadra wzmocni swoje kompetencje zawodowe,
*
szeroko pojęte upowszechnienie rezultatów projektu pozwoli na wymianę dobrych praktyk wśród nauczycieli i innych odbiorców,
*
rodzice będą mieć lepszą świadomość konieczności nauki dzieci podstaw efektywnego wykorzystania TIK i umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim.