lo3

OGŁOSZENIE

 

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku                                                  
ogłasza rekrutację uczestników projektu

Szansa na sukces -podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

W ramach Działania 03.02.Edukacja ogólna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

w dniach od 04.09.2017 do 15.09.2017.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1-7 Szkoły Podstawowej nr 3                            
im. Janusza Korczaka w Słupsku .

Rekrutację prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas , szkolni koordynatorzy
oraz specjalista ds. monitoringu i promocji.

(dokumentacja rekrutacyjna do pobrania na stronie www szkoły , u wychowawców lub w sekretariacie)

Słupsk,04.09.2017

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

_______________________________________

lo3

 

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku ogłasza rekrutację uczestników projektu

                                             Szansa na sukces                                              
-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

W ramach Działania 03.02.Edukacja ogólna 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020

w dniach od 11.10.2016 do 18.10.2016.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1 - 6
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku .

Rekrutację prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas , szkolni koordynatorzy oraz specjalista  ds. monitoringu i promocji.

(dokumentacja rekrutacyjna do pobrania na stronie www szkoły,
u wychowawców lub w sekretariacie)

Słupsk,11.10.2016 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

__________________________________________________________________

 * LOGO PROJEKTU więcej

 * OPIS więcej

*  REKRUTACJA więcej

* PLAN

    wrzesień 2016 / czerwiec 2017
   wrzesień
2017/czerwiec 2018

* REALIZACJA ZADAŃ więcej