Przedszkolaki 1

Wychowawcą grupy jest mgr Weronika Wilkowska.

Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 26 dzieci. W grupie jest 11 dziewczynek i 15 chłopców. Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej, na podwórku, jak również w sali zabaw. W oddziale kładziemy nacisk na przestrzeganie przedszkolnych zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Dzieci mają możliwość uczęszczania na zajęcia z religii oraz języka angielskiego. Podstawę działalności dzieci stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości i umiejętności. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech.

 

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ