dokomp                         gif tecnologia 4                      

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku otrzymała w kwietniu 2020 r.

1 laptop Fujitsu z oprogramowaniem Windows

W ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”:

we wrześniu 2020r.- 3 laptopy HP z oprogramowaniem Windows 10

powered by social2s