WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

     WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKSLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

WAŻNE INFORMACJE PRZED EGZAMINEM

 

* HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W  ROKU SZKOLNYM 2023/2024 >>>>>>

*MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 >>>>>

*DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 >>>>>